دلیل

اینکه من در مورد زلزله تا حالا چیزی نگفتم...

اینکه عکسی از زلزله زده ها  نزاشتم

اینکه هی ازتون نمی خوام کمک کنید 

اینکه پست نزاشتم

دلیلش این نیست که برام مهم نیستن

دلیلش اینه که می دونم

مردمی دارم که قبل از من به فکر بوده اند

چه دلیل به تکرار مکررات؟

/ 0 نظر / 3 بازدید