اعتراف

اعتراف می کنم این روزها مثل چی می خورم.. اصلا همه اش فکر خوردن هستم.. خدا نکنه بیرون برم همه اش خوراکی می خرم... خونه هم که هستم همه اش دارم به این فکر می کنم که چی بخورم

اعتراف می کنم که از جوش صورت بی نهایت بدم میاد.. یعنی حاضرم تمام بدنم جوش بزنه ولی صورتم نه.. همیشه خودم رو کشته ام که پوست صورتم شاداب و بدون لک و جوش باشه..

اعتراف می کنم یکی از لذت بخش ترین کارهای من تو عمرم تماشای پوست صافم تو ایینه اس (ایکون بسامه خودشیفته)

اعتراف می کنم از بس این روزها چیز میز خوردم دوتا جوش رو گونه راستم دراوردم

اعتراف می کنم جوشها کاملا سطحی و ریز هستن و اگه انگولکشون نکنم زود رفع می شن و چیزی معلوم نمیشه

اعتراف می کنم که کرم دارم و انگولکشون می کنم

اعتراف می کنم که انقدر انگولکشون می کنم و در این راه از خودم پشتکار نشون می دم که جوشها بزرگ و بیشتر می شن

اعتراف می کنم که اگه جوشها بزرگ و بیشتر بشن بیشتر انگولکشون می کنم

اعتراف می کنم که اگه بیشتر انگولکشون کردم و جاشون موندم افسردگی می گیرم و خودم رو می کشم...

حالا ببین کی بهتون چی گفتمنیشخند

/ 5 نظر / 3 بازدید
memole

نگران نباش کارت به خودکشی نمیکشه جاشم نمیمونه[زبان] مال منو بیا ببین چه کرددددددددددددددم [نیشخند]

مریم بانو

[تعجب]

حسین

چی شده همه به شغل شریف جوش کاری رو آوردین؟[نیشخند]