سه روز تعطیل..

فردا جمعه اس..

پس فردا تعطیله..

پس پس فردا هم کلاس ندارم و خونه ام..

یعنی سه روز تمام تعطیلییییییییییییییییییییییییی و عشق و حاللل...

انجام کاراهای عقب مونده در حین استراحت..

خرید حتیقلب

چه شودددد...

/ 1 نظر / 32 بازدید
سوگولی

سلام وای منم تعطیلم سه روزفکرشم ادموبه وجدمیاره تازه واسش برنامه ریزی هم کردم که به شرح ذیل میباشد: پنج شنبه تاساعت دوبعدازظهرخواب پامیشی ناهاروصبحونه باهم یه سری کارای واجب مث توالت و.....دوباره ساعت پنج خواب تاشب ساعت هشت پامیشی دوباره عصرانه وشام باهم تنجام کارایواجب دوباره یازده خواب تادوی بعدازظهرفردا.........