نشانه

خداوندا... 

داری نشانه هایی برای من می فرستی..

دونه دونه اش را می بینم و حس می کنم و بابت هر کدومشون ازت سپاسگذارم

به من این قدرت رو بده که بتونم ازشون استفاده کنم... 

به من این قدرت و اراده رو بده..

من چشم امیدم فقط و فقط به توئه..

فقط به تو..

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد

چند بار صدایت کردم اینجا که فریادم شکست در هم دلتنگم دلتنگ روزهایی که داشتم و نیست . ... ممنون میشم به من سر بزنی و...