سرماخوردگی من

خوب اولش شروع کنم که جمعه رفته بودیم مجلس ختم یکی از فامیلها که هیچ نسبتی باهامون ندارن.. حالا چرا رفته بودیم؟ چون عروس متوفی برای عروسی پسرش ما رو دعوت کرده بود.. ما هم پاشدیم رفتیم...  الان من فقط دارم حسرت اون حلواهارو می خورم که چرا بیشتر برنداشتم.. حالا دوتا برمی داشتیم.. اسمون که به زمین نمی اومد که.. شدیدا حلوا دوست دارم..هرچند زیاد نمی خورم..

حالا جالبشو بگم که مراسم صبح بود.. از 10 و نیم تا 12 و نیم و عین دو ساعت رو نشستیم (هر دو از کارهای عجیب تبریزیها..) و بعدش با مت تصمیم گرفتیم بریم تلفن بخریم برای خونه چون تلفنمون بسی خراب شده بود.. نه کالرش خوب کار می کرد نه شماره می گرفت.. اصلی باهاش باید کشتی می گرفتی تا یه صفر بگیره.. صبح موقع رفتن هوا بسی سرد بود.. انقدر که من یه مانتو مشکی پوشیدم از روش پالتوم باز داشتم تیک تیک می لرزیدم.. رفتیم مسجد و موقع بیرون اومدن دیدیم بلههههههه افتاب عالتماب اومده بیرون و طبق رسم هوای تبریز هوا به شدت گرمه.. انقدر که من پالتوم رو دراوردم و پنجره های ماشین رو تا ته کشیدیم پایین باز داشتم از گرما می پختم... اقا رفتیم تلفن بخریم من پالتوم رو گذاشتم ماشین مت و رفتیم.. برگشتنی گفتم دیگه وقت ناهاره شما نمی خواد منو برسونید اون سر شهر.. من سوار اتوبوس می شم و مستقیم می رم خونه..رفتیم خونه همانا و از شبش عطسه و سرفه همانا.. الانم که ابریزش بینی داره منو می کشه..

اصلا از ابریزش بینی متنفرم.. با بخور اکالیپتوس و اینا تونستم کمی جلوشو بگیرم ولی امان از عطسه های وحشتناک... حالا زیادم بد نیستما..

صبحی هم بابا رفت سبزی خرید اومد گفت پاشو برای خودت اش بپز.. ظلمی از این بالاتر؟ من مریض.. من بیمار .. من ناخوش.. من طفلونکی باید بلند شم برای خودم اش بپزم عایا؟ کسی نباید باشه برای من اش بپزه؟ هیچی دیگه.. 

کمی پول به دستمون رسید که زرتی هم از دستمون رفت.. من موندم این کائنات پس چه غلطی داره می کنه؟ من نباید پول به دستم برسه عایا؟

از قرص خوردن متنفرم.. سرما خوردگی اینجور چیزا حالیشه؟

دلم یه دامن گل گلی می خواد...

/ 2 نظر / 30 بازدید
خريد

وبلاگ زيباي داري موفق باشيد

آدرینا

سلام بسی جانکم خدا بدنده حیف نیستم خودم برات سوپ مخصوص بپزم عزیزم حتما شلغم بخور وشیر داغ با عسل و عسل و ابلیمو وابجوش ترکیب کن بخور داروهم کلد استاپ به همراه لیتیزین و چرک خشک کن و در صورت سرفه شربت اویشن تیمکس و درصورت گلو درد شربت اکسپکتورانت و دیفن هیدرامین بخور جوجو زود خوب میشی