درست الان

درست الان که خوندم:

بزن تار که امشب 

باز دلم از دنیا گرفته

بزن تار و بزن تار

باید یه ماشین گوپس گوپس کنان از کنار پنجره ام بگذره و تمام اتاقم کلهم بلرزه... یعنی من عاشق این استجابت دعامم...

درست الان که می خواستم برنامه هفتگیم رو کمی خلوتتر کنم تا بشینم خبرمرگم یه خرده ببینم تو کتابا ت رو چطوری می نویسن باید یه طوری بشه که هر روز برم کلاس... تازه بعضی روزها هم که فول تایمه...

به طرز شدیدی وارد خلا شده ام... یعنی بی حسی.. بی وزنی .. بی برنامه.. بی انگیزه..

ته دلم می لرزه و بی خیال بی خیالم... یکی نیست بیاد یه کشیده بزنه تو گوشم تا از خواب بیدار شم... راستی چرا بیدار نمی شم؟؟؟

 

  • ادرینا جون.. ایملیت رو چک کن..
/ 1 نظر / 3 بازدید
بلورین

بیا جلو...جلوتر...جلوتر...آهان شتلققققققققققققققققققققققققق(صدای سیلی بودا)[نیشخند] بیدار شدی حالا؟[نیشخند]