پیشگویی

خیلی اتفاقی این پیشگویی رو تو فیز دیدم و انجامش دادم... یه جایی نوشته بود اسم یکی از افراد خانواده تون رو وارد کنین..منم اسم مامان رو وارد کردم.. تونتیجه گیری اورد 

(اسم مامانم) بهتر از هر کسی شما را می شناسد..

یعنی همینجوری به منیتور خیره شدم.. همینجوری... باورم نمی شد.. یعنی مامانم منو بهتر از هر کس دیگه ای می شناسه؟ یعنی شاید بگید دروغ بوده.. همینجوری بوده ولی یه حس عجیب شادی بهم تزریق شد.. انقدر خوشحال شدم که حد نداره.. انقدر حس غرور بهم دست داد.. انقدر خوشحال شدم که حد نداره.. مامانم منو بهتر از هر کسی می شناسه

مامان قول می دم دختر خیلی خیلی خیلی خوبی باشم... قول می دم بهت.. قول قول قول...

 

 

  • دوستی که دیشب باهاش حرف می زدم... اسم تو رو هم وارد کردم.. اهنگ نوازش سیاوش قمیشی هم به تو ربط داره... هار هار هار هار هار... چه تصادفی مگه نه؟؟؟
/ 2 نظر / 35 بازدید
خان

جالب بود[چشمک]