متنفرم

متنفرم این غروبهای بیکاری خسته کننده...

نمی دونم چرا الان دقیقا شبیه غروب جمعه شده..

من و بیکاری و پوچی... 

چرا الان دقیقا این شکلی شدم؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
آدرینا

سلام بسی جانکم ماهم خیلی خیلی دلمان بس ازاین غروب ها پراست بسی جون یذره شیطونی کن یذره بترکون یذره حال بده بهمون راستی ترم جدید احتمالا برات پر پوله چون به بچه ها خیلی تعریفتو کردم واسه پروژه اشون میخان