من تنها

به طرز فجیعی دوست دارم سرم رو بزنم به دیوار و خلاص.. دیشب و البته امروز از اون روزهاییه که دوست دارم کاملا رو خودم و تربیت خانوادگی و رویاهام و ارزوهام و اراده ام و شخصیتم بالا بیارم.... یعنی ادمی به ضعیفی من نوبره... واقعا ادم گندی هستم... هرچقدر ادعای قوی بودن و اراده دارم همه اش کشکه... من یه ادم سست و بی اداره ام که به هیچ جایی نمی رسم... حقمه که یه گوشه بمونم و بابت صصنار سی شاهی دنبال مدیر اموزشگاه بدوم.. دوست دارم بمیرم... اخه خدا.. چرا منو به دنیا اوردی؟... من نمی خوام باشم... لذت می بری از این که می بینی من انقدر زجر می کشم؟... من دوست ندارم باشم....

دیشب خونه مت مهمون بودیم... دوست داشتم بلوز و دامن بپوشم... من کلا از لباس ماکسی زیاد خوشم نمیاد.. لباس ماکسی هم ندارم..همه دامنها و پیراهنهام کوتاهه.. حالا نه خیلی کوتاه.. مثلا از رو زانو یا کمی بالای زانو.. رفتم بلوز نارنجی با دامن سورمه ای برداشتم که بزارم بابا اینا ببرن خونه مت دیگه من برنگردم خونه لوازمم رو بردارم...خانم والده خودشو انقدر انقدر کرد که دامن نپوش اونجا جاش نیست... می گم اخه خانم و اقا جداس.. چه اشکالی داره اخه.. گفت نه که نه...منم اعصاب نداشتم جرو بحث کنم ورداشتم شلوار پارچه ای مشکیم رو انداختم تو وسایلم که بابا ببره.. بعد شما فرض کنین وسط کلاس عمه خانم گوشی منو از جا کند که پاشو برو خونه تون دامنتو بیار... کی بهت گفته شلوار بپوشی؟..خوب منم نمی تونستم برگردم خونه که.. یه بار به خاطر یه دامن که نمی تونستم برم اونور شهر و برگردم که.. گفتم نمی خواد میایم... اومدم دیدم خانم والده اخماشو کرده تو هم... انگار من هووشم... رفتم به مت گفتم چی شده؟.. گفت خانم والده که لباساتو اورد گفتیم چرا بسامه دامن نیاورده خانم والده هم خندان خندان فرمودن من نزاشتم بیاره(حالا تهش فکر می کنه اینکه بگه من نزاشتم می گن به به.. چه خانم والده ای.. چه بچه تربیت کردنی.. واقعا اصلا گیامته.. طیفان به پا کرده خانم والده.. پیاژه و فروید باید بیان لنگ بندازن) عمه خانم هم اونجا پیش همه شسته و پهنش کرده که چرا نزاشتی بیاره.... 

دلم شکست بچه ها... نه به خاطر یه دامن.. نه به خدا.. من زیاد تو بطن مد نیستم.. اصلا برام فرقی هم نمی کنه یه جا دامن بپوشم یا شلوار یا حتما لباسم مد سال باشه... لباسهای عجیبی هم ندارم... همه ساده.. ولی دلم شکست که همه لباساشون رو خودشون انتخاب می کنن برای من همه نظر می دن.. خانم والده همش می گه اینو نپوش اونو بپوش... این بده اون بد نیست... حالا بیا تو مخش بکن که بابا الان کسی دیگه استین پفی نمی پوشه.. اشکالی نداره اگه یه دختر لباسش کمی باز باشه...تو کتش نمیره... همش می گه اونی که من می گم درسته تو هیچی نمی فهمی... اگه یه خرده افسارتو شل کنم (به خدا همینو گفت.. با زبون روزه دارم قسم می خورم) می افتی وسط و خراب میشی... بچه ها دعا کنین من بمیرم خلاص شم... دیگه طاقت ندارم.. اون روز بهم گیر داده چرا انقدر کار می کنی.. دیگه هیشکی خونه رو تمیز نمی کنه... من و واسه خونه تمیز کردن می خواد.. 28 سالمه... ولی نمی زاره کوچکترین اراده ای از خودم داشته باشم.... بهش می گم می دونی 28 ساله ها چیکار می کنن؟ می رن سفر مجردی... کسی هم کاری به کارشون نداره... شروع کرده که بله تو هم برو ول شو وسط... مگه فلانی مگه بهمانی... میگم نه بابا من که نمی گم بزارید برم ولی دیگه به لباسم کاری نداشته باشید... اخه مگه من به تو می گم چی بپوش یا نپوش.. شروع کرده که با حرفات منو می سوزونی و اینا... اخرشم هم قهر کردم اومدم تو اتاقم... تازه خیلی ادعای روشنفکری داره.. همش می گه یکی پرت کرده.. می گم کی اخه؟.. من فقط می گم به لباس من کاری نداشته باش.. مگه حرف بدی می زنم... می گه تو خیلی بد شدی...

اره من بدم.. اصلا من از اولش هم بد بودم..نمی خوام هیشکی دورو برم بیاد.. می خوام دیگه تنها باشم... اینجوری خیلی بهتره.. فقط دعا کنین من بمیرم خلاص شم... هیچ بهترینی دیگه برای من پیش نمیاد...یه حقیقت تلخی که بهش پی بردم همینه... دیشب خونه مت فهمیدم...دیگه تمام بهترینها تموم شدن.. برای من تموم شدن..همه به من به چشم پرستار خانم والده نگاه می کنن... کی به سمت یه پرستار خونه میاد اخه... می خوام بمیرم... حالا نه اینکه هلاک باشم ها... ولی خوب..تا حرفی می زنم میگن تو اشتباه فکر می کنی... تو بدی.. خیلی خیره سر شدی.. خیلی بدعادت شدی..

اره من همه اینا هستم.. دیگه نمی خوام کسی به سمتم بیاد... هیشکی نیاد.. من هیشکی رو نمی خوام.. همه برن.. دیگه هیشکی رو نمی خوام..الان اون اتاق نشسته مثلا تریپ نگران بودن وقهر برداشته... می دونم که اخرش همه کاسه کوزه ها سر من می شکنه... اخه این چه زندگیه من دارم..

/ 0 نظر / 2 بازدید