برف

صبح تا.سو.عا با اولین برف پاییزی...

حس خوییه صبح چشماتو باز کنی و با چشمای نیمه باز به بیرون خیره بشی و ببینی که داره برف می باره...تو هم که عاشق برف... مخصوصا این برف.. اروم  زیبا... بعد بشینی پای کارت و هی تند تند برگردی سمت پنجره و نگاه کنی و عشق کنی..

تو عزاداری هاتون منو هم یاد کنین...

همیشه یادتون هستم..

/ 7 نظر / 27 بازدید
بهار

هعییی... برف[افسوس]

بهار

ماچ نکن[گریه]

ادرینا

سلام بانووووووو ایمیلانو چک کن یه عالمه مشتری داری خودمم شنبه یکشنبه مطالبوبرات میفرستم بچه ها یه عالمه زحمت برات دارن ک ایمیل کردن

ادرینا

سلام بانووووووو ایمیلانو چک کن حتماحتما ایمیلتو چک کن پاییزی پرازپول انتظارت راخواهدکشید

خان

"برف رو که دیدی یاد مظلومیت من باش وبرطفلان برف ندیده و درآرزوی برف گریه کن!"[نیشخند]

ادرینا

سلام بانوووووووووووووو ایمیلنو چک کن یه عالمه زحمت دارم

ادرینا

سلام بانوووووووووووووو ایمیلنو چک کن یه عالمه زحمت دارم