به شدت

به شدت سعی می کنم در مقابل وسوسه برای ر.ای. دادن مقاومت کنم... از طرفی نمی خوام اون روزهای مزخرف تکرار شه و از طرفی هیچ امیدی ندارم...

به شدت دلم می خواد برم خرید

به شدت دلم می خواد از این مملکت برم

به شدت می خوام داد بکشم

/ 5 نظر / 4 بازدید
حسین

من هم شرایط تو رو داشتم اما رای ندادم یعنی همون چهار سال پیش تصمیم گرفتم رای ندم

بهزاد و سمیرا

سلام بسامه جان خوبی؟ دیدی وقتی شکرت کنیم اون نتیجه ای که میخوایمو میگیریم منم دلم میخواد از این مملکت برم منم هر روز دارم فریاد میزنم اما چاره چیه ولی خوب شد

بهار

آیا شما به شدّت ازدواجی هستین؟[نیشخند]

محبوبه

رای دادم و خدا رو شکر نتیجه فعلا ما نظر من یکیه به شدت منم دلم خرید میخواد

بهزاد و سمیرا

خوب اینم از رییس جمهور بخیر کذشت روی چشم ما اومدیم اون طرفا حتما مزاحم میشیم به شرطی اومدی تهران بیای پیش ما راستی ما لینکت کردیم