رقص تانگو روی فرش قرمز

شاد می رقصم
ازدواج من

من آخرش با یخچال ازدواج می کنم!

وقتی خوشحالی میری سر ِ یخچال!

وقتی ناراحتی میری   سر ِ یخچال !

وقتی کسلی میری   سر ِ یخچال !

داری با تلفن حرف میزنی میری   سر ِ یخچال ! …

وقتی نمیدونی چته! میری   سر ِ یخچال ! و…

آخه موجود اینقدر سنگ صبور !!؟

اینقدر محترم؟ اینقدر با حوصله ؟ اینقدر با شخصیت!!!

  • این نوشته از من نیست ولی اخر حرف منه... به جان خودم منم اینجوری ایم2 06

 

+نوشته شده در ۱۳٩۱/٩/٢٩ساعت۱٠:۱٠ ‎ق.ظتوسط بسامه | نظرات ()